Γερμανική Κατοχή


german helmets
Επί Γερμανικής Κατοχής, στις 4 Οκτωβρίου 1943, κατά την διάρκεια βομβαρδισμού του Αδάμαντα από αγγλικά αεροπλάνα, έπεσε μία βόμβα στην βορειοδυτική γωνία του ναού και έκανε μεγάλες ζημιές στην τοιχοποία χωρίς να κινδυνεύσει το κτήριο. Μερικές εικόνες φέρουν ακόμη κάποια ίχνη από τον βομβαρδισμό αυτό.

Αμέσως μετά την Απελευθέρωση, η εκκλησία επισκευάσθηκε πολύ γρήγορα χάρις στην πρόθυμη συνεισφορά των κατοίκων και ιδίως των ευπόρων τέκνων του Αδάμαντα. Βοήθεια προσέφερε επίσης το 1946, με το ποσό των 2.000.000 δρχ. «η Επιτροπή επί των Σχέσεων μετά των Ξένων Εκκλησιών», κατόπιν προσωπικών ενεργειών του Μητροπολίτου Σύρου Φιλαρέτου πρώην μητροπολίτου Σικάγου.

Εδώ να πούμε ότι τα πολεμικά γεγονότα, ανάγκασαν τους κατοίκους του χωριού να το εγκαταλείψουν μέχρι την λήξη του πολέμου και να βρούν καταφύγιο σε διάφορα μέρη της Μήλου. Παρά ταύτα ο εφημέριος Κλεόνικος Χανιώτης παρέμεινε στο χωριό, μόνος σχεδόν αυτός, παρά τους βομβαρδισμούς και τον κίνδυνο.

Κατά τον σεισμό του 1992, το κτήριο της εκκλησίας έπαθε ρηγματώσεις που επέβαλαν άμεση επισκευή. Και αυτό έγινε σύντομα χάρις στο ενδιαφέρον πολλών φιλοθρήσκων.Τα ονόματα όσων συνεισέφεραν, αναγράφονται σε μία μαρμάρινη πλάκα που εντοιχίσθηκε το 1995 στον νοτιοδυτικό πεσσό του καμπαναριού.

Unable to Launch Flash Player

This message is being displayed because the browser was unable to load the Flash Player required to display this content.

There are several possible causes for this;

  1. Your current Flash Player is outdated or it is not installed on your system. Download the latest Flash Player.
  2. Your browser does not have JavaScript enabled, this is required to load the Flash content.
  3. The Theme file used to generate this site may be missing the required JavaScript to launch the Flash player.