Η ονομασία του ναού


the-bell-tower-of-agios-charalambos
Επειδή ο εσωτερικός διάκοσμος της νέας εκκλησίας προήλθε, όπως είδαμε πιο πάνω, από την εγκαταληφθείσα μητρόπολη της Χώρας, που λεγόταν Κοίμησις της Θεοτόκου, έδωσαν οι Κρήτες, το ίδιο όνομα και στην δική τους καινούργια εκκλησία. Επειδή όμως η παλιά εικόνα της Παναγίας, στην παλιά εκκλησία της Χώρας, ονομαζόταν Παναγία η Πορτιανή, (από την Πόρτα, δηλαδή την πύλη του Κάστρου που περιείχε την πόλη κοντά στην οποία βρισκόταν η εκκλησία) και επειδή ο λαός της Μήλου συνήθιζε να αποκαλεί εξ αιτίας της εικόνας αυτής, και την εκκλησία του, Παναγία Πορτιανή και όχι Κοίμηση της Θεοτόκου γιαυτό και η νέα εκκλησία των Αδαμαντινών πήρε, επί πλέον, το προσωνύμιο αυτό. Έτσι, όπως η παλιά εκκλησία της Χώρας, έτσι και η νέα εκκλησία του Αδάμαντα, φέρει και τις δύο αυτές ονομασίες. δηλ. Κοίμησις της Θεοτόκου, αλλά και Παναγία η Πορτιανή.

Σημειώνομε δε ότι λέγεται και Άγιος Χαράλαμπος, διότι η παλιά εκκλησία της Χώρας ήταν δίδυμη με έναν μικρότερο ναό αφιερωμένο στο όνομα του Αγίου Χαραλάμπους. Έτσι η νέα εκκλησία του Αδάμαντος εκτός από το επίσημο όνομά της, δηλ Κοίμησις της Θεοτόκου, έχει και δύο παρωνύμια, δηλαδή Πορτιανή, και Άγιος Χαράλαμπος. Από παλιά συνήθεια ο κόσμος την αποκαλεί συνήθως με το τελευταίο όνομα.

Unable to Launch Flash Player

This message is being displayed because the browser was unable to load the Flash Player required to display this content.

There are several possible causes for this;

  1. Your current Flash Player is outdated or it is not installed on your system. Download the latest Flash Player.
  2. Your browser does not have JavaScript enabled, this is required to load the Flash content.
  3. The Theme file used to generate this site may be missing the required JavaScript to launch the Flash player.