Δωρητές


benefactors
Οι πρώτοι δωρητές και αφιερωτές του ναού υπήρξαν οι απόδημοι στην Ρωσία, πρίν ακόμη δημιουργηθεί ρεύμα μεταναστεύσεως στην Αφρική και Αίγυπτο, όπου και εκεί οι Αδαμαντινοί ευδοκίμησαν και ευεργέτησαν την μικρή τους πατρίδα. Σε ότι αφορά τους παλιούς δωρητές απ’ την Ρωσία, που εξαφανίζονται μετά το 1919 και την αλλαγή του καθεστώτος εκεί, υπενθυμίζομε τον Γεράσιμο Γεωργίου Δαμουλάκη. Υπήρξε εφοπλιστής και έμπορος στην Οδησσό και διέθεσε τα χρήματα για την ανέγερση το 1903 του καμπαναριού της ίδιας εκκλησίας και την ανέγερση του κτηρίου του Δημαρχείου. Επίσης την δωρεά της χρυσοασημοκέντητης εικόνας της Ταφής του Χριστού, στον βόρειο τοίχο.

Μνημονεύομε επίσης και το Κληροδότημα της συζύγου του Τατιανής, υπέρ της εκκλησίας. Αναφέρομε ακόμη και το χρυσοκέντητο, εν μέρει, φελόνιο που δώρησαν και έστειλαν από την Οδησσό, οι Αδελφοί Ξενοφών και Παύλος Μαλανδράκης, το 1910, και το οποίο φυλάσσεται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Μήλου, στην Αγία Τριάδα. Στο ίδιο Μουσείο φυλάσσεται και ένα ασημένιο δισκοπότηρο εξαιρετικής ρώσικης τέχνης και αξίας, δωρεά της ίδιας οικογένειας, Μαλανδράκη.

Το 1954-56 δωρήθηκε από τον Ιωάννη Μπαμπιολάκη, απόδημο στην Μοζαμβίκη, ένα ρολόϊ πόλως. Η Ένωση Φίλων Αδάμαντος ανήγειρε έναν πρόσθετο όροφο στο καμπαναριό για να τοποθετηθεί ψηλότερα το ρολόϊ. Αργότερα η εκκλησία τοποθέτησε ένα ηλεκτροκίνητο ρολόϊ.

Τελευταία, το 2005 έγινε μια μεγάλη επισκευή του καμπαναριού χάρις σε μια γεναία δωρεά του εφοπλιστού μ. Σταύρου Ηλία. Μια μαρμάρινη πινακίδα στον βορειοδυτικό πεσό μνημονεύει το γεγονός.

Αριστερά τω εισερχομένω από την δυτική είσοδο του ναού, υπάρχει μια παλιά μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των δωρητών, μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα.

ΔΩΡΗΤΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΙΑΝΗΣ

ΧΑΡ. ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΕΡΕΥΣ
ΓΕΡ. Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΑΤΙΑΝΗ Ή ΑΝΝΑ Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ
ΕΜΜ. Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡ. Γ. ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛ. Ξ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ
ΜΑΝ.Α.ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ
ΞΕΝ. Π. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΗΦ.Ξ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡ. Ι. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝ. Γ. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ
ΧΑΡ. Π. ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ
ΕΜΜ. ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ
ΓΕΝ. ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ
ΓΕΡ. ΕΥΣΤΡ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡ. ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑΣ
ΠΑΥΛ. ΑΝΔΡ. ΜΠΑΜΠΙΟΛΑΚΗΣ
ΑΦΟΙ ΜΑΡΘΟΔΩΡΑΚΗ
blocks_image