Εικόνες της εκκλησίας


Στο τέμπλο:

 1. Άγιος Σπυρίδων, αφιέρωμα Αφων Μαροθεοδωράκη, έτος 1890.

 2. Ολόσωμος Αρχάγγελος Μιχαήλ στο θυρόφυλλο του βορείου κλίτους. 'Εργο Εμμαν. Σκορδίλη, 17ος αιών.

 3. Ο Άγιος Χαράλαμπος, έργο 17ου αι.

 4. Η Κοίμηση της Θεοτόκου, έργο Αντνωίου Σκορδίλη, 17ου αι.

 5. Η Παναγία η Πορτιανή. Έργο του 15ου, αι. πιθανώς και παλαιώτερο. Βρίσκεται μέσα σε πλαίσιο του 17ου αι. που φέρει εικονίδια από τον Ακάθιστο Ύμνο, έργο του Εμμ. Σκορδίλη.

 6. Θυριδωτό πέτασμα, και δίφυλλο βημόθυρο, του 17ου αι.

 7. Η Θεία και Ιερά Λειτουργία, έργο Εμμ. Σκορδίλη, έτους 1747. «Δέησις Μπενετίνας Χαλαρίνας».

 8. Η Αποκεφάλιση του Ιωάννου. Έργο Εμμ. Σκορδίλη. 17ος αι.

 9. Ο Μέγας Αρχιερεύς. Έργο Αντωνίου Σκορδίλη. 1691.

 10. Απόστολος Ανδρέας. Με εικονίδια στο περιθώριο από την ζωή του αγίου που φέρουν λεζάντες επεξηγηματικές του περιεχομένου των. Αξιοσημείωτη η ακόλουθη επιγραφή: «Εγένετο εν Αθήναις τω αωοζ (=1877) σωτηρίω έτει. Διά συνδρομής των της Σ(εβαστής) εικόνος φερωνύμων του Δήμου Αδάμαντος της Μήλου συνοικία Κρητών». Οι κάτοικοι του χωριού που έφεραν το όνομα του Αποστόλου, έβαλαν τα χρήματα και έγινε η εικόνα και την αφιέρωσαν στην νέα τους εκκλησία.


belltower
Στους τοίχους της εκκλησίας υπάρχουν πολλές και αξιόλογες εικόνες, δωρεές πλουσίων και καλλιεργημένων αποδήμων. Από αυτές, ιστορική είναι:

Ο Επιτάφιος Θρήνος. Χρυσο-ασημοκέντητη εικόνα σε πανί, ρωσικής κατασκευής, αφιέρωμα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, του Γερασίμου Γεωργίου Δαμουλάκη ευκατάστατου Αδαμαντινού πλοιοκτήτου και εμπόρου, στην Οδησσό. Την εικόνα μετέφερε από το ρωσικό λιμάνι ο Αδαμαντινός καπετάν Γενναίος Κουτσουδάκης, με το καϊκι του.

Unable to Launch Flash Player

This message is being displayed because the browser was unable to load the Flash Player required to display this content.

There are several possible causes for this;

 1. Your current Flash Player is outdated or it is not installed on your system. Download the latest Flash Player.
 2. Your browser does not have JavaScript enabled, this is required to load the Flash content.
 3. The Theme file used to generate this site may be missing the required JavaScript to launch the Flash player.