Αρχιτεκτονική


adamas-bell-tower2
Η εκκλησία είναι τρίκλιτος βασιλική καμαροσκεπής μετά τρούλου, και με ξεχωριστό κωδωνοστάσιο. Φαίνεται όμως από κάποια ίχνη που υπάρχουν πάνω από την νοτιοδυτική είσοδο ότι στο σημείο εκείνο της οικοδομής, υπήρχε παλαιότερα ένα καμπαναριό που καταργήθηκε όταν κτίστηκε το 1903, το σημερινό ανεξάρτητο του κυρίου κτίσματος του ναού.

Unable to Launch Flash Player

This message is being displayed because the browser was unable to load the Flash Player required to display this content.

There are several possible causes for this;

  1. Your current Flash Player is outdated or it is not installed on your system. Download the latest Flash Player.
  2. Your browser does not have JavaScript enabled, this is required to load the Flash content.
  3. The Theme file used to generate this site may be missing the required JavaScript to launch the Flash player.