Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγία η Πορτιανή)


church-bell-tower
Από το 1837, το Σχέδιο Πόλεως Αδάμαντος, είχε προβλέψει στην κορυφή του λόφου του χωριού, χώρο ικανό για έναν μεγάλο ναό, σε διαστάσεις που ικανοποιούσε τις ανάγκες αλλά και τις φιλοδοξίες των κατοίκων. Η παλαιά εκκλησία της Αγίας Τριάδος που οι Κρήτες ιδρυτές του χωριού είχαν αγοράσει από τον εντόπιο ιδιοκτήτη της, και χρησιμοποιούσαν για τις θρησκευτικές των ανάγκες, ήταν μικρή και δεν επαρκούσε πια για τον πληθυσμό, που είχε αυξηθεί.

Οι προετοιμασίες για την ανέγερση του νέου ναού άρχισαν το 1864, αλλά η έναρξη των οικοδομικών εργασιών έγινε το 1868. Το έργο εκτελέσθηκε απρόσκοπτα μέσα σε δύο χρόνια, και στις 14 Οκτωβρίου 1870 έγιναν τα εγκαίνια.

Το πρόβλημα του εξοπλισμού της εκκλησίας, δηλαδή εικόνες, τέμπλο, σκεύη κ.ά., ελύθηκε με την μεταφορά στον Αδάμαντα τέμπλων και κειμηλίων από από τους ναούς της Παλαιάς Χώρας (σημερινής Ζεφυρίας) που είχε εγκαταληφθεί από τους κατοίκους της λόγω αιφνήδιων αλλαγών στις κληματολογικές συνθήκες της περιοχής. Πολλοί απ' αυτούς είχαν μετακινηθεί στον Αδάμαντα όπου είχαν φτιάξει την συνοικία Χωραϊτιά.

Πριν να πάνε να πάρουν τα κειμήλια αυτά οι κάτοικοι του Αδάμαντα τα ζήτησαν από τον Δήμαρχο Μηλίων ο οποίος όμως αρνήθηκε. Μετά την άρνηση του Δημάρχου Μήλου, οι Αδαμαντινοί επήγαν και τα πήραν με την βία. Στην ενέργειά τους αυτή είχαν συμμάχους την μερίδα εκείνη των κατοίκων της Ζεφυρίας που είχαν εγκατασταθεί στον Αδάμαντα.

Πήγαν λοιπόν το 1864 οι Κρήτες και οι Χωραίτες συγχωριανοί τους, και τα πήραν και ο Δήμος Μήλου, μετά από μία αποτυχημένη επέμβαση για να τους εμποδίσει και επελθούσα συμπλοκή, κατέφυγε στα δικαστήρια. Όμως, οι Αδαμαντινοί δικαιώθηκαν από το Εφετείο Αιγαίου, διότι εκρίθη ότι οι Χωραΐτες κάτοικοι του Αδάμαντα, είχαν δικαιώματα πάνω στα εγκαταλειμμένα κειμήλια της Ζεφυρίας.

Unable to Launch Flash Player

This message is being displayed because the browser was unable to load the Flash Player required to display this content.

There are several possible causes for this;

  1. Your current Flash Player is outdated or it is not installed on your system. Download the latest Flash Player.
  2. Your browser does not have JavaScript enabled, this is required to load the Flash content.
  3. The Theme file used to generate this site may be missing the required JavaScript to launch the Flash player.