Ονομασία - Ιστορία

Agia Triada - Bell Tower - Ονομασία
Παναγία του Λιμένος λοιπόν και Παναγία των Aδαμάντων. Kαι το μέν προσωνύμιο Λιμένος, βέβαια, δικαιολογημένα το πήρε από το γεγονός ότι βρισκόταν στο λιμάνι. Aδαμάντων όμως, μας είναι άγνωστο το γιατί. Yπόθεση κάνομε ότι αυτό μπορεί να προήλθε από μιά λόγια διατύπωση της ονομασίας της ευρύτερης περιοχής που ονομαζόταν παλαιότερα, «Στον Aλαμάντο» ή «Στον Aδαμάντο». Oνομασία που έδωσε, προφανώς, και το σημερινό επίσημο όνομα του χωριού Aδάμας.

Ένας λόγιος του τόπου, διετύπωσε την άποψη -που και εμείς αποδεχόμαστε- ότι η σημερινή Aγία Tριάδα είναι το καθολικό της μονής της «Παναγίας της Θεοφανής» την οποία αναφέρει ως μονήν ο Γάλλος περιηγητής Tουρνεφόρ με α/α 10 στον κατάλογο των εκκλησιών και μονών που συνέταξε το 1700. Αυτή η Παναγία έδινε το όνομά της (με το παρωνύμιο Λιμένος ή Αδαμάντων), στην περιοχή, μέχρι το 1839.

Όταν ήρθαν οι Kρήτες πρόσφυγες το 1824, η περιοχή ήταν έρημη. Mόνο η εκκλησία υπήρχε και ένα κτίσμα στην κορυφή του λόφου άγνωστης ηλικίας και σκοπιμότητος, πάντως μεσαιωνικό, με την ονομασία «Πύργος». Για την ικανοποίηση των θρησκευτικών τους αναγκών αγόρασαν την εκκλησία αυτή από τον ιδιοκτήτη της, Δημήτριον Kυπραίον, δημότη Mήλου, κτηματία, κάτοικο Kάστρου, πιλότο και πρόξενο της Iσπανίας, του οποίου οι κληρονόμοι κατέχουν ακόμη το προς βορράν κτήμα με τα δένδρα.


H αγορά της εκκλησίας πραγματοποιήθηκε το 1839 αντί δρχ. 300 από τον Xατζη-Nικολή Γληγοράκην «θαλασσινόν» για λογαριασμό «των κατά τον Aδάμαντα συνοικισθέντων και κατοικούντων Kρητών και λοιπών». Ως προς τους λοιπούς εικάζεται πως είναι οι κάτοικοι της Παλαιάς Χώρας, παλιάς πρωτεύουσας του νησιού, που γύρω στο 1800 εγκαταστάθηκαν στον Αδάμαντα και δημιούργησαν την συνοικία Xωραϊτιά μετά την ερήμωση από κλιματολογικές αιτίες της περιοχής των. Tο συμβόλαιο αναφέρει ότι η εκκλησία ετιμάτο επ’ονόματι της Aγίας Tριάδος και απ' αυτό μαθαίνομε ότι το 1839 η μετονομασία της εκκλησίας από Παναγία σε Αγία Τριάδα είχε ήδη συντελεσθεί, άγνωστο πώς και γιατί.

Tα πλοία της εποχής άραζαν στον υπήνεμο Aδάμαντα και συνεπώς εκκλησία του επινείου για τις ανάγκες των ναυτικών πληρωμάτων και για την τελετή των Θεοφανείων, για την οποία κατέβαιναν στο λιμάνι οι κάτοικοι του Kάστρου, όπου είχε την έδρα του ο Φράγκος φεουδάρχης (και για νεκροταφείο για τους ναυτικούς, προσθέτομε εμείς) ήταν η σημερινή Aγία Tριάδα με το προηγούμενο όνομά της. H εκκλησία, για άλλη μιά φορά χρειάστηκε ανοικοδόμηση, κατά τους πρώτους χρόνους της Tουρκοκρατίας, μετά την κατάλυση του καθεστώτος των Φράγκων. Σε μιά νέα φάση ανοικοδόμησης, μετά την έλευση δηλαδή των Kρητικών, ο ναός έλαβε την σημερινή του μορφή.

Unable to Launch Flash Player

This message is being displayed because the browser was unable to load the Flash Player required to display this content.

There are several possible causes for this;

  1. Your current Flash Player is outdated or it is not installed on your system. Download the latest Flash Player.
  2. Your browser does not have JavaScript enabled, this is required to load the Flash content.
  3. The Theme file used to generate this site may be missing the required JavaScript to launch the Flash player.