Εκκλησιαστικό Μουσείο Μήλου


Agia Triada Bell Tower
Ο παλαιός αυτός μουσειακός ναός της Αγίας Τριάδος, στεγάζει από το 2000 το Εκκλησιαστικό Μουσείο Μήλου το οποίο αποτελεί μέλος του European Museum Forum. Το Εκκλησιαστικό Μουσείο Μήλου λειτουργεί από Μάϊο έως και Οκτώβριο, καθημερινώς πρωΐ και απόγευμα, και το καλοκαίρι του 2007 το επισκέφθηκαν 12.000 επισκέπτες.
blocks_image

Unable to Launch Flash Player

This message is being displayed because the browser was unable to load the Flash Player required to display this content.

There are several possible causes for this;

  1. Your current Flash Player is outdated or it is not installed on your system. Download the latest Flash Player.
  2. Your browser does not have JavaScript enabled, this is required to load the Flash content.
  3. The Theme file used to generate this site may be missing the required JavaScript to launch the Flash player.