Κληροδοτήματα

Agios Charalambos - Aerial View

Στον ναό έχουν αφιερωθεί τα ακόλουθα Κληροδοτήματα:

Κληροδότημα Παύλου Κοπακάκη.
Με την ιδιόχειρη διαθήκη του από 10 Μαρτίου 1948, που δημοσιεύθηκε με την αριθ. 93 της 11 Ιουνίου 1948 απόφαση του Δικαστηρίου των εν Πειραιεί Πρωτοδικών, ο Παύλος Γεωργίου Κοπακάκης, άφησε το τριώροφο κτήριό του που είχε στην παραλία Αδάμαντος, στις δύο εκκλησίες του Αδάμαντα· την Κοίμηση, και την Αγία Τριάδα.

Κληροδότημα Δημητρίου Δεληνταδάκη.
Με το αριθ. 1187/14.11.1972 δωρητήριο του συμβ/φου Πειραιώς Βασίλειου Πετράτου ο Δημήτριος Δεληνταδάκης άφησε «μία ισόγειο οικία στους Ιερούς Ναούς Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίας Τριάδος αποτελουμένη από δύο κύρια δωμάτια, κουζίνα και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, στον Αδάμαντα, εμβαδού 180 τ.μ.». Το σπίτι αυτό κείται βορειοανατολικά και σε απόσταση λίγων μέτρων, από την εκκλησία της Κοίμησης.


Μνημονεύμε –επ’ ευκαιρία– και τα εξής Κληροδοτήματα που δεν υπάρχουν πλέον για διαφόρους λόγους, τους οποίους δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε.

Κληροδότημα Τατιανής Αντώνοβας-Δαμουλάκη.
Στα πρακτικά του Εκκλ. Συμβουλίου της 28.12.1913 διαβάζομε ότι υπάρχει ποσόν κληροδοτηθέν από Τατιανή Αντώνοβα Δαμουλάκη «διά τον καλλωπισμόν και άλλας του ναού ανάγκας». Δεν γνωρίζομε εάν όντως και πώς, αξιοποιήθηκε το κληροδότημα αυτό.

Κληροδότημα Ελένης χ. Εμμ. Γ. Κοπακάκη.
Είχε αφήσει, προπολεμικά, στην εκκλησία ένα κληροδότημα ποσού 500 δρχ. το οποίο δεν φαίνεται να είχε εισπραχθεί το 1943, αλλά ούτε και αργότερα.

Κληροδότημα Αλεξάνδρου Αμοιραδάκη.
Ο αποβιώσας κατά το έτος 1934 (ή 1936) στό Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής Αλέξανδρος Αμοιραδάκης άφησε με διαθήκη του ένα κληροδότημα 600 λιρών Αγγλίας υπέρ της Εκκλησίας και του Σχολείου Αδάμαντος, εξ ημισείας. Το Κληροδότημα εισπράχθηκε τελικά το 1954, αλλά δεν γνωρίζουμε την τύχη του όσον αφορά την Εκκλησία, ενώ από το Σχολείο με το ποσό που του ανήκε «εκ δρχ. 24.000 δρχ. νέας εκδόσεως εκαλύφθησαν ωρισμέναι κτηριακαί ανάγκαι και ηγοράσθη σχολικός κινηματογράφος».

Κληροδότημα Δέσποινας Κουντουράκη.
Ο Βάος στο βιβλίο του «Ναοί και Ναύδρια» μνημονεύει την εξής περίπτωση:

Διά του υπ’ αριθ. 16762 της 22ας Νοεμβρίου του 1889 δωρητηρίου συμβολαίου, η Δέσποινα χ. Κ. Κουντουράκη «…επειδή έφθασεν εις τα έσχατα γηρατεία της και εγγίζει ο θάνατος, δωρείται προς τον ναόν της Πορτιανής την εν Αδάμαντι οικίαν της μετά του παρακειμένου οικοπέδου κ.λπ.».

Δεν είναι γνωστή η ύπαρξή των σήμερα.

Unable to Launch Flash Player

This message is being displayed because the browser was unable to load the Flash Player required to display this content.

There are several possible causes for this;

  1. Your current Flash Player is outdated or it is not installed on your system. Download the latest Flash Player.
  2. Your browser does not have JavaScript enabled, this is required to load the Flash content.
  3. The Theme file used to generate this site may be missing the required JavaScript to launch the Flash player.